NEWCOMER MONDAY May 5th

Atlanta, Georgia
Monday, May 05, 2014

NEWCOMER MONDAY May 5th

Monday, May 05, 2014 7:00 PM - 9:00 PM (Eastern Time)

Atlanta Soto Zen Center
1167 Zonolite Place Suite
Atlanta, Georgia 30306
United States

Registrar: Tom Pongratz
Phone: 8644976877

This newcomer session is over.

Copyright © 2015 Lanyon.