Description

In ​deze ​tweedelige ​workshop ​leren ​we ​u ​de ​basiskennis ​van ​balanslezen ​en ​raakt ​u ​vertrouwd ​met ​het ​vakjargon ​van ​uw ​boekhouder, ​bankier ​of ​adviesraad. ​Daarnaast ​worden ​er ​voorbeelden ​gegeven ​aan ​de ​hand ​van ​praktijkoefeningen ​en ​wordt ​er ​ook ​op ​een ​interactieve ​manier ​ingegaan ​op ​de ​verschillende ​vragen ​van ​de ​deelnemers.
Inschrijven ​kan ​tot ​1 ​week ​voor ​de ​training.

Start Your Registration


You can also register a group.